Zápis bude otevřen od pondělí 8. dubna 16.00 h do středy 10. dubna 22.00 h.


1 Mariánské údolí
(H. Církvová, A. Vepřeková)
Obsazeno: 25/25

Poznávání přírody + co do přírody nepatří
2 Býčí skála
(P. Trnková, Š. Špičková)
Obsazeno: 26/26

Turistika v CHKO Moravský kras + úklid lesa
3 ZOO Brno
(L. Hofírková, I. Plevová)
Obsazeno: 26/26

Program v ZOO
4 Povodí Svratky I
(P. Weissová, R. Vídenská)
Obsazeno: 12/29

Úklid pravého břehu řeky
5 Povodí Svratky II
(R. Smyčková, D. Muzikářová)
Obsazeno: 20/29

Úklid levého břehu řeky
6 Vodní biotop – naše ryby
(A. Kottek, R. Švaniga)
Obsazeno: 25/25

Poznávání a lovení našich ryb, úklid okolí
7 Anthropos – vývoj člověka
(J. Tichá)
Obsazeno: 25/25

Prohlídka muzea + kresby v Kamenné kolonii
8 Kamenný vrch
(V. Gregorová, D. Szmeková)
Obsazeno: 18/25

Úklid chráněného území
9 Stránská skála
(M. Ščerbejová, J. Stibor)
Obsazeno: 25/25

Vlastivědná vycházka spojená s úklidem
10 Holásecká jezera
(I. Vokrojová, H. Králová)
Obsazeno: 8/25

Návštěva biotopu v Holáskách spojená s úklidem místa
11 Cesta za vodu
(T. Mičola, J. Voříšek)
Obsazeno: 25/25

Výlet lodí na hrad Veveří, úklid okolí hradu
12 Polonéza
(M. Pytelová, M. Jašková)
Obsazeno: 24/24

Tanečními kroky k hezčím zítřkům